top of page

Een mineraal is een samengestelde of enkelvoudige chemische verbinding, die als vaste stof in de vrije natuur voorkomt en gevormd is door geologische processen. 

Mineralen vormen de bouwstenen van gesteenten. 

 

Mineralen worden in het veld vaak herkend aan hun kristalvorm, hun kleur, hun streepkleur, hun hardheid, hun smeltgedrag, hun associatie met andere mineralen enzovoort.
Deze klassieke macroscopische vorm van herkenning vergt veel ervaring en is niet altijd betrouwbaar. In de geologie is men daarom hoe langer hoe meer gaan vertrouwen op microscopische analyse om mineralen te herkennen en te benoemen. 

MINERAL/PROJECT/
2013/2017

ORDE 

IN  CHA/

OS

Dit /PROJECT/ is een experimenteel zoeken.

Een experimenteel zoeken met mineralen en hun eigenschappen als uitgangspunt.

Een experimenteel zoeken naar orde in chaos / GEOMETRIE IS ORDE
Geometrie van eenvoudig tot complex / CIRKEL als EINDE

Een experimenteel zoeken in materie / SCAVENGER

Gebruikte materie  / RECYCLAGE

Een experimenteel zoeken naar orde in materie / MICROscopie 

Materie gevormd door biologische processen / STEEN JEANS HOUT HUID 

Een experimenteel zoeken naar print op materie / TEXTUUR

Print in veelheid. / HERHALING

Een experimenteel zoeken naar eenheid in veelheid / VIERKANT

Veelheid gevormd door herhaling. / CHAOS WORDT ORDE

STONE/
JEANS/
WOOD/
SKIN

Dit /PROJECT/ is geen eindpunt. 

Dit /PROJECT/ is een persoonlijk experimenteel zoeken.

NAAR ORDE IN CHAOS

bottom of page